Plazmový filtr pro čištění průmyslových spalin

Technologie umožňuje efektivní termickou destrukci uhlíkatých látek včetně průmyslových spalin. Proces probíhá bez přístupu kyslíku za průměrné provozní teploty 1500 °C. 

Dosáhneme tak až 99 % konverze volného a vázaného uhlíku různých chemických sloučenin ve spalinách do hořlavého plynu CO, což je nejdůležitější podmínkou pro očištění odcházejících průmyslových spalin.

Výhody využití plazmového filtru:

  • Tepelná a ionizační destrukce uhlíkatých látek

  • Až 90% konverze volného i vázaného uhlíku do hořlavého plynu CO

  • Obsah uhlíku 10-20% ve spalinách při spalování odpadu

  • Obsah 40-45% uhlíku ve spalinách pro výrobě ferometalů

  • Minimální tvorba dioxinů a furanů díky teplotě nad 1 200 °C