Výroba H2

Výroba vodíku elektrolýzou vody nabízí velmi efektivní využití mikrovlnného plazmatronu s klíčovými změnami:

  • Až o 50-60 % snížení spotřeby elektrické energie

  • Nižší procesní tlak

  • Náklady 2.2-2,5 kWh/m3 vyrobeného H2

  • Přeměna elektrické energie na energii elektromagnetickou a následně na tepelnou, při účinnosti až 98%

  • Zvýšení efektivity celého výrobního procesu až o 50 %

S ohledem na nejnovější trendy v oblasti zelené energie může být mikrovlnná plazma efektivním nástrojem pro výrobu vodíku. A to i na palubě vozidla v pohybu!

Naše řešení

Námi navrhovaný kombinovaný způsob výroby vodíku (High Temperature Electrolyzer) je založen na základních vlastnostech mikrovlnného plazmatu.

Zásadním a hlavním rozdílem mezi mikrovlnným plazmatronem a ostatními vysokoteplotními zdroji je absence elektrod a dalších hořlavých látek (plyn, olej, nafta, uhlí atd.), které znečišťují konečné produkty nebezpečnými látkami.

Samotný proces působení mikrovlnného plazmatu se skládá ze tří složek – vysokoteplotního, ionizačního a elektromagnetického efektu, který umožňuje dosáhnout nejvyšší rychlosti a hloubky rozkladu páry a molekulární disociace.

Věděli jste, že?

  • Nejekologičtějším způsobem výroby vodíku je elektrolýza vody

  • Tento způsob výroby vodíku představuje méně než 4 % celkové světové produkce (hlavním důvodem jsou příliš vysoké náklady)