Snížení spotřeby tepelných a spalovacích jednotek

Naše technologie umožní termickou destrukci uhlíkatých látek včetně výparů lakoven (průmyslových aerosolů). Dochází k napojení na TNV zařízení (termická spalovací jednotka), přes aspirační systém jsou horké výpady provozovny přivedeny do výměníku tepla. Pod vlivem plazmatu dochází k destrukci molekul a neutralizaci výparů. 

Tento způsob předúpravy umožňuje znatelně snížit spotřebu zemního plynu na dopalování. 

  • Snížení spotřeby zemního plynu o 40-50 %

  • Dezintegrace složitých plynů a průmyslových sloučenin

  • Následné znovuzavedení plynu do spalovací komory a jeho využití jako paliva

  • Plazmová jednotka funguje jako přídavné zařízení ke stávajícímu provozu

Plné dodržení ekologických norem EU s viditelných pozitivním ekonomickým efektem pro provozovatele.