Co je mikrovlná plazma?

Mikrovlnná plazma je souhrn elektrických výbojů v plynech, tvořených za pomoci rezonance elektromagnetických vln s frekvencí vyšší než 300 MHz.

Mikrovlnný plazmový výboj (plazma) vzniká v plazma-tvořícím plynu v důsledku lavinového průboje v elektromagnetickém poli napětím 30 kV/sm a více. V oblasti průboje mikrovlnného záření dochází k transformaci elektromagnetické energie v tepelnou energii plazmy.

Mikrovlnný plazmatron

  • Má dlouhou pracovní životnost díky nepřítomnosti elektrod (hlavní a principiální rozdil od obloukových plazmatronů,  jejich elektrody pod vlivem vysokých teplot elektrického oblouku rychle vyhoří a vyžadují drahé výměny)

  • Má jednoduchou konstrukci, protože generátor MW energie (magnetron) a komora zářiče (zpomalující systém s rezonátorem) pro přetvoření plynů na plazmu jsou pevně propojeny v jediný celek

  • Konstrukce umožňuje použití vodní páry, jako plazma-tvořícího plynu, který je bez emisí a má vyšší obsah vodíku

Hlavní výhoda mikrovlnného plazmatronu oproti jiným zdrojům vysoké teploty je nepřítomnost elektrod a dodatečných hořlavých materiálů (plyn, mazut, nafta, uhlí), které znečišťují konečné produkty plazmové destrukce nebezpečnými látkami.

Za účelem vypracování konkrétního návrhu projektu včetně odhadu návratnosti investice nás neváhejte oslovit.